Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirány

Miért az Óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirány?

Ha tetszik az óvodapedagógusi tevékenység, de azon túl  a német nyelvet is szereted, és azt jó szinten birtoklod, akkor válaszd az óvodapedagógus szak, német nemzetiségi szakirányt! Az országban leghosszabb múltra visszatekintő soproni képzés során megszerezheted azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az óvodáskorú gyermekek kétnyelvű neveléséhez szükségesek.  A kiválóan felkészült, hazai és nemzetközi szinten ismert oktatóktól első kézből tanulhatod meg a tanórákon és a kar országosan ismert gyakorló óvodáinak kétnyelvű német nemzetiségi csoportjaiban, hogy milyen másodnyelv-átadási módszerek szükségesek már kisgyermekkorban az eredményes, és későbbiek során is használható nyelvtudás elsajátításához. Szeretettel várunk képzésünkre!

Mit tanulhatsz az Óvodapedagógus alapszak - német nemzetiségi szakirányon?

Az óvodapedagógus szak, német nemzetiségi szakirányon a kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés eredményes folytatásához szükséges tantárgyak, témakörök szerepelnek. Az elméleti, nemzetiségi tartalmak és a gyakorlati képzés a következő tantárgyakban szervesen kiegészítik egymást: Német nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana több féléven keresztül, Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, Német és nemzetiségi gyermekirodalom. A képzésben hangsúlyos szerepet kap a nemzetiségi irányultság, mert az intézményes másodnyelv-átadás során a nemzetiségi óvodapedagógus feladata nemcsak a másodnyelv átadása, hanem a magyarországi németek országos és regionális szinten megjelenő hagyományainak ápolása is, melyekkel a hallgatók a Magyarországi németek néprajza című tantárgyban ismerkednek meg. Ahhoz, hogy az egyetemünkön végzett szakemberek méltón képviseljék munkájukban a német nemzetiséget, ismerniük kell a nemzetiség történetének főbb vonulatait, amelyre a Nemzetiségi ismeretek tantárgy keretében kerül sor. Mivel a kétnyelvű óvodapedagógusi munka egyik elengedhetetlen feltétele az óvodapedagógus jó kommunikációs készsége, spontán, természetes német nyelvhasználata, a képzésből természetesen nem hiányoznak az ezt fejlesztő tantárgyak sem. A képzésben a megtanult ismereteket nemcsak az egyetem gyakorló óvodáinak csoportjaiban, hanem nemzetközi színtéren is ki lehet próbálni a tanulmányok során, mivel a hallgatók folyamatosan bekapcsolódnak a többnyelvű óvodai neveléssel foglalkozó nemzetközi projektekbe. A német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók tanulmányaik sikeres befejezésével a felsőfokú C1-es nyelvvizsgával egyenértékű diplomát szereznek.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Az óvodapedagógus szak, német nemzetiségi szakirányon végzett hallgatóknak lehetősége van egyetemünkön további tanulmányok folytatására MA szakokon, és szakirányú továbbképzéseken. Képzésünk magas színvonalának köszönhetően végzett hallgatóink mind a hazai, mind a nemzetközi munkaerőpiacon nagyon keresettek, így mindkét színtéren kiváló karrier ehetőségek állnak előttük, külföldön különbözeti vizsga letételével.  

Cikk nyomtatása E-mail