Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Neveléstudomány mesterszak

Miért a Neveléstudomány mesterszak?

Ha

  • a köznevelésben, a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói, oktatói, programfejlesztői feladatokat szeretnél végezni,
  • hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy tudományos eredményeit magas szinten szeretnéd közvetíteni,
  • ha érdeklődsz a neveléstudomány legújabb kutatási eredményei iránt,
  • ha érdekel a kora gyermekkor és a fenntarthatóság problémaköre, 
  • ha neveléstudományi doktori fokozat megszerzéséről álmodsz,

akkor ne késlekedj, váltsd valóra álmaidat és válaszd a SOE BPK neveléstudomány mesterképzési szakot!

A diploma birtokában képes leszel egyetemi okatásra, innovációra és kutatásra a pedagógiai elmélet és a gyakorlat sokféle területén.

 

Mit tanulhatsz a Neveléstudomány mesterszakon?

A képzés alatt megismerkedhesz a neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszerével, a nevelés, oktatás és képzés pszichológiai, társadalmi, oktatáspolitikai, jogi hátterével, azok magyar és nemzetközi aspektusaival és trendjeivel, továbbá a nevelés-, oktatás-, és művelődéskutatás főbb területeivel és kutatás-módszertanával. Bemutatjuk a nevelés és oktatás iskolai, valamint iskolán kívüli intézményrendszereit, illetve a pedagógiai innováció, a szervezetfejlesztés támogatásának intézményes és szocializációs formáit. Bevezetünk a megmagasabb szintű neveléstudományi kutatások rendkívül izgalmas világába. Lehetőséged lesz a kooperatív tanulára, a műhelymunkára, a magas szintű reflektív és prezentációs technikák elsajátítására magyar és angol nyelven egyaránt. Megismerkedhetsz a neveléstudomány kapcsolódási pontjaival: művészetek, egészségtudomány, multikulturalizmus, antropológia, a digitális világ...

A képzés során két specializációt kínálunk:
A kora gyermekkor pedagógiája specializáció a koragyermekkori nevelés és szocializáció, a gyermekkultúra pedagógiai, pszichológiai és szociológiai aspektusai, a kisgyermekkori neuropedagógia, a pedagógiai és kulturális antropológia izgalmas kérdéseire keres választ.
A fenntarthatóság és társadalom specializáció vizsgálandó területe a környezet- és társadalomtudomány, a környezeti neveléssel kapcsolatos ismeretek, a fenntarthatóság pedagógiája és annak gyermekkori vonatkozásai. 
A képzés során végzett szakmai gyakorlat a köznevelés- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett terepmunka.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Karunk számára fontos az oktatói-kutatói utánpótlás kinevelése. A legtehetségesebb, a kutatói pálya iránt érdeklődő és elkötelezett hallgatóinknak a mesterszak befejezése után jó szívvel ajánljuk a doktori (PhD) képzést. 

A neveléstudomány mesterképzésben megszerzett tudás széleskörűen alkalmazható, a munkaerőpiacon kiválóan értékesíthető, különös tekintettel:

  • az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében,
  • oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók szakapparátusában,
  • oktatási, kutatási vállalkozásokban, a felsőoktatásban, tudományos intézetekben. 

A Benedeken elismert hazai és neves külföldi szakemberektől tanulhatod a neveléstudományt! Volt hallgatóink közül sokan már a doktori képzésben tanulnak, illetve erősítik a Kar oktatói csapatát.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Horváth Krisztina
oktatásszervező
(+36 99) 518-725
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Ambrus Attila Józsefné Prof. Dr. Kéri Katalin
egyetemi tanár
(+36 99) 518-908
Benedek Elek Pedagógiai Kar