Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Pályázatok

BIG_inn AT-HU

Projekt címe: Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban_innovatív (BIG_inn AT-HU)
Projekt azonosító száma:  ATHU 129
Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem, konzorciális partnerek: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten (VEZETŐ PARTNER)
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
Land Burgenland
Projekt futamideje: 2019.11.01. – 2022.12.31.
Támogatás összege: 279.051,42  EURO
Támogatás mértéke: 100%
Projekt szakami vezetője: Dr. Vida Gergő vida.gergo@uni-sopron.hu
Projekt projektmenedzsere: Dr. Walter Katalin  walter.katalin@uni-sopron.hu
Projekt pénzügyi vezetője:  Kocsisné Lengyel Judit  lengyel.judit@uni-sopron.hu

Online hospitationen / online hospitálások

 

NTP-SZKOLL-15-0025

Pályázat címe: A szakkollégium heterogén szakmai profiljának formálása a hasonlóságok, közelítések megkeresésével

Elnyert támogatás: 1.700.000,- HUF

Pályázat időtartama: 2016. január 1 – 2016. június 30.

Pályázat szakmai vezetője: Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens

Tevékenységek: szakkollégiumi kutatói estek, szakmai programok megrendezése, 2 db kiadvány, 1 db kutatási jelentés

 

EGT/156/M2-0014

Elnyert támogatás: 8.145,- EUR

Pályázat célja: intézménylátogatás Norvégiában (5 fő oktató)

Pályázat időtartama: 2016. július 1 – 2017. április 30.

Kari koordinátor: Dr. Kitzinger Arianna adjunktus

 

INTERREG V-A Ausztria-Magyarország ATHU1

Pályázat rövid neve: BIG AT-HU

Pályázat címe: Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban

Elnyert támogatás: 324.550,- EUR

Pályázat futamideje: 2016. február 1 – 2019. október 31. (45 hónap)

Pályázat szakmai vezetője: Dr. habil. Bodnár Gabriella egyetemi docens

Főbb tevékenységek:

-       Új módszertani-didaktikai anyagok átfogó csomagjának kidolgozása a szomszédos nyelvek / többnyelvűség az óvoda-iskola átmenet időszakában történő képzéséhez.

-       Elektronikus tudásplatform létrehozása az új innovációs módszerek és anyagok fenntartható használatához és a hálózatépítéshez, a pedagógusok aktuális tudományos ismeretek szerinti képzésének megvalósítása.

BIG AT-HU MULTIMEDIÁLIS PREZENTÁCIÓ

 

NTP-OTDKR-16-0057

Pályázat címe: Tehetséggondozás, OTDK részvétel a NymE Benedek Elek Pedagógiai Karon

Elnyert támogatás: 154.000,- HUF

Pályázat időtartama: 2017. január 1 – 2017. június 30.

Pályázat szakmai vezetője: Dr. Molnár Katalin egyetemi docens

Tevékenység: XXXIII. OTDK-n való részvétel támogatása, a benevezett 8 fő hallgatónk nevezési és részvételi díja egy részének támogatása

 

EFOP-3.6.1-16-2016-00018

Pályázat címe: A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen

Kari szintű elnyert támogatás: 57.880.000,- HUF

Pályázat időtartama: 2017. január 1 – 2020. április 30. (40 hónap)

Főbb tevékenységek:

-          X. Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Konferencia megrendezése, továbbá a Képzés és Gyakorlat neveléstudományi folyóirat egy számának kiadása;

-          kari tudományos folyóirat open access fejlesztése;

-          tudományos publikációk készítése;

-          fenntartható fejlődést ösztönző program kidolgozásához kérdőíves felmérés, kiértékelés, ösztönző program kidolgozása, ezt követően tudománynépszerűsítő rendezvények megtartása;

-          szakdolgozati mentorálás fenntartható fejlődés témakörben;

-          Egyetemi szintű ösztönző és értékelő rendszer kidolgozása, továbbfejlesztése (MTMT-n alapuló tudománymetriai értékelés);

-          Társkarok oktatóinak pedagógiai-pszichológiai „képzők képzése” továbbképzés;

-          Tananyagkidolgozás, módszertani fejlesztés vállalkozói kreativitás, innovativitás, kockázatvállalás, bizonytalanságtűrés, kezdeményezőképesség, sikerorientáltság fejlesztéséhez;

-          Tanulmánykötet összeállítása neveléstudományi, neuropedagógiai témakörben EU/EGT vagy Kárpát-medencei intézménnyel közösen

-          Vendégoktatók fogadása (EU/EGT vagy Kárpát-medence)

 

EFOP-3.4.3-16-2016-00022

Pályázat címe: „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán

Kari szintű elnyert támogatás: 167.000.000,- HUF + Tatai rész

Pályázat időtartama: 2017. június 1 – 2021. május 31. (4 év)

Főbb tevékenységek:

-          Tatai KFKK fejlesztése

-          Tananyagfejlesztések, digitális tananyagfejlesztések

-          Idegen nyelvű tananyagok kidolgozása

-          Idegen nyelvű kurzuskínálat bővítése

-          Képzők képzése továbbképzések a gyakorlati képzésbe bevont szakemberek számára

-          A Karra való bekerült és bennmaradást elősegítő programok kidolgozása, hallgatók mentorálása

-          Vendégoktatók fogadása, közös tananyagok kidolgozása (EU/EGT vagy Kárpát-medence)

 

Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)

Elnyert kari támogatás: 4.200.000,- HUF

Pályázati időtartama: 2017. szeptember 1 – 2018. június 30.

Tevékenység: 1 fő fiatal kutató ösztöndíj támogatása (10 hónap)

 

Felsőoktatási Stratégiai Alap (FSA)

NeuPed – Benedek Elek Pedagógiai Kar

Támogató: EMMI Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

Kutatási Téma:  Az elektorenkefalográfia (EEG) alkalmazása az oktatás és a pedagógiai gyakorlat kutatásában - Neuropedagógiai kutatások 

Projektvezető: Dr. habil Varga László

Elnyert támogatás: 19.800.000,- HUF

Pályázat időtartama: 2017. január 1. - 2018. június 30.

Tevékenység: A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán – a Soproni Erzsébet Oktató Kórház szakmai együttműködésével - működik a Nemzetközi Neuropedagógia Kutatócsoport. Az interdiszciplináris tudomány és kutatási terület hazánkban – eddigi ismereteik szerint - unikális jellegű, a gyermekkorról folytatott hazai és nemzetközi tudományos diskurzusok és innovációk birtokában válaszokat keres a legújabb gyermekkori neurológiai kutatási eredmények pedagógiai hasznosításának lehetőségeire.

 

BGAZRT Nemzetiségi támogatás

Pályázat címe: A nemzetiségi óvodapedagógus képzés fejlesztése

Támogatást nyújtó szervezet: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága

Nemzetiségi támogatások osztálya

1253 Budapest, Pf.: 52

Támogatás azonosító száma: NEMZ-N-19-0096

Elnyert támogatás: 21.000.000 Ft.

Pályázat futamideje: 2019. április – 2019. december 31.

Pályázat szakmai vezetője: Babai Zsófia nyelvtanár

A pályázathoz kapcsolódó cikkek

 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek