Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Rekreáció és életmód alapszak

rekreacio_es_eletmod.jpg

Miért a Rekreáció és életmód alapszak?

Ha a sportolás az, amiben jó érzed magad, akkor a Soproni Egyetem Rekreáció és életmód szakon a helyed! Úgy látod, hogy a civil életedet a sportban tudod elképzelni, tudatosan gondolsz a jövődre, ez lesz a te képzésed!

A Rekreáció és életmód szakon a hallgatók a rekreáció és az egészséges életmód színtereivel ismerkedhetnek meg, amelyben a rekreáció szervezeti, -gazdálkodási ismereteket szerezhetnek, ezáltal a sportélet irányítására alkalmas szakemberekké válnak. A képzés célja, olyan sportszakemberek képzése, akik a sport nemzetközi és hazai sportszervezeteiben rekreációs jellegű tudással rendelkezzenek, amellyel önállóan képesek sportesemények szervezését, sportprojekteket létrehozni a piacgazdasági szempontok érvényesítésével. A képzésben végzett hallgatók a rekreáció és életmód elméleti, sporttudományi, pedagógiai ismeretekkel képesekké válnak igazgatási, szervezési, feladatkörök hatékony kivitelezésére. A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.

Sopron nagy hagyományokkal rendelkezik a sport területén, amely megfelelő szakmai hátteret nyújt a képzésben résztvevők számára a tanulmányaik alatt, és akár a további szakmai pályán egyaránt.

Mit tanulhatsz a Rekreáció és életmód alapszakon?

A Rekreáció és életmód BSc szakon olyan tantárgyakat tanulhatsz, amely a sportágakban való szélesebb látókört biztosít.  Sok sportszakmai gyakorlat élvezetessé teszi a monoton tanórákat és kimozdulhatsz a padokból a kedvelt sporttevékenységedbe, amely a tanórák része.

Főbb témakörök

Alapozó ismeretek: sportági alapozó ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, medicinális ismeretek, edzéselméleti alapismeretek, közismereti ismeretek

Szakmai törzsanyag: rekreációs ismeretek, sporttudományi ismeretek, gazdasági ismeretek, csapat-sportjátékok és egyéni sportágak, vezetési-szervezési ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, szabadidősportok alapjai

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Az alapképzés befejezését követően lehetőség van a tanulmányokat a Rekreáció mesterképzési szak (MSc) képzésben folytatni más felsőoktatási intézményben.

Elhelyezkedési lehetőségek:

  • sportszervezetekben
  • egészségügyi intézményekben
  • szabadidőközpontokban
  • művelődési házakban,
  • oktatási intézményekben,
  • idegenforgalmi egységeknél,
  • önkormányzatoknál,
  • felsőfokú végzettséghez kötött egyéb munkakörökben a szervezési, vezetési ismereteket igénylő területen,
  • egészségorientált szolgáltató iparban ügyintézői, csoport- és osztályvezetői, szakmai vezetői, illetve igazgatói feladatok ellátására.
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. habil. Dobay Beáta
egyetemi docens
(+36 99) 518-950
Benedek Elek Pedagógiai Kar