Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Szociálpedagógia alapszak

Miért a Szociálpedagógia alapszak?

Amennyiben érdeklődési területed széles, érdekelnek a társadalmi problémák és a családok mindennapi helyzetei s azon gondolkodsz, miben tudnál segíteni, TANULJ SZOCIÁLPEDAGÓGIÁT! A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar jogelőd intézményeiben elsőként indult ez a képzés az 1990-es évek közepén s a végzett szakemberek ma már tereptanárai a szociális képzéseknek. Napjainkban az emberiség számos szélsőséges helyzetbe kerül, nehéz boldogulni, jó döntéseket hozni a társadalmi környezet útvesztőiben. A szociálpedagógus az adott társadalom keretein belül segít a bajba jutottakon, a társadalmi okok ismeretében a hibás folyamatok megváltoztatására törekszik. SEGÍT! Tanulj Te is professzionális segítő munkát, legyél szociálpedagógus! A szociálpedagógus elsősorban gyermekek, fiatalok viselkedésének megfigyelésére, viszonyaik feltérképezésére, deviációik, problémáik felismerésére, kiszűrésére - és a többi segítő szakmával együttműködve – azok kezelésére, megoldására törekszik. 

 

Mit tanulhatsz a Szociálpedagógia alapszakon?

A szociálpedagógus elsősorban: állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézményekben, alapítványoknál dolgozik. A gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően a szociális gondoskodás minden területén: családsegítők, gyermekjóléti szolgálatok, óvodai, iskolai gyermekvédelem, gyermek- és átmeneti otthonok, önkormányzatok, gyámhivatalok, kollégiumok és egészségügyi intézmények stb. lát el szakmai és együttműködésen alapuló szociális munkát.
A jó szociálpedagógus képes nem elítélni, kriminalizálni, hanem megérteni és azonosulni a gyermekekkel/fiatalokkal és családjaikkal. Megfelelő nyitottsággal, empátiás készséggel és professzionális segítő hozzáállással bír. A szociálpedagógus bizalmasa klienseinek, munkája során partneri kapcsolat kialakítására törekszik, melynek során együttműködés jellemzi más szakemberekkel. (orvossal, védőnővel, szociális munkásokkal, jogászokkal, gyógypedagógusokkal stb.)
A képzés értéket, sokoldalú ismereteket és módszereket közvetít a következő szakterületeken: szociális professzió, társadalomismeret, pszichológia, pedagógia, élettan, közpolitika és jog, igazgatásügy, szociális munka és szociálpedagógia. A képzés labor és terepgyakorlatokkal kiegészített valamennyi intézménytípusban. Választható specializáció: család, gyermek- és ifjúságvédelem, Szociálpedagógiai speciális igényűekkel. 
A képzés 7 szemeszter, összefüggő terepgyakorlattal, szakdolgozattal és komplex záróvizsgával.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

A szociálpedagógia társadalomtudományi besorolású alapszak. Továbbtanulás szociális irányú: szociális munka, szociálpedagógia mesterszakra, szociológia, politológia, igazgatásügy stb. mesterszakokra gördülékeny. Az alapszak végzettségével a munkavállalás azonnal lehetséges, hiányszakma. Szakirányú továbbképzések is rendelkezésre állnak az alapdiploma utáni specializációra számos szakterületen: segítő munka, traumaorientált ellátások, szupervízió, szabadidő stb. 

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Dr. Molnár Katalin
intézetigazgató, egyetemi docens
(+36 99) 518-974
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Berta-Dobos Eszter
tanulmányi előadó
(+36 99) 518-971
Benedek Elek Pedagógiai Kar