Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tantárgy-felvételi segédlet

Kedves Hallgatók!

Segítséget szeretnénk nyújtani a tantárgy-felvételhez a következő információkkal:

A tantárgyakat a Neptunban elektronikusan kell felvenni az elektronikus beiratkozás után. (aktív hallgató esetén, aki passzíválni szeretne, annak nem kell)

FONTOS! A 2022/23-as tanévtől első évfolyamot megkezdő hallgatók tárgykódjai nappali és levelező tagozaton azonosak, BBxxxx formátumúak (eltérnek a korábbi formátumtól).

Van olyan tantárgy, aminek csak elméleti kurzusa van (általában nagy létszámú előadások) - ennek kurzuskódjában az E betű szerepel (PL. I. évf. nappali tagozaton: NE1S, I. évf. levelező tagozaton: LE1S, felsőbb évf.: E1S). Az utolsó karakter a kurzuskódban a képzési helyszínt jelöli: (S- Sopron, T- Tata(lev. csecsemő és gyógypedagógia))

Van olyan tantárgy, aminek csak gyakorlati kurzusa van (általában kis létszámú gyakorlati órák) - ennek kurzuskódja a G betűt tartalmazza, a végén ugyanúgy szerepel az S vagy T jelzés a képzési helyszínről. Mivel a gyakorlatok kisebb csoportokat jelentenek, mint az előadás, ezek közül egyet kell felvenni.

Van olyan tantárgy, aminek elmélete és gyakorlata is van - ennek fel kell venni egy elméleti és egy gyakorlati kurzusát.

Kérem, különösen körültekintően vegyék fel a gyakorlatot!

 

1. Nappali tagozat

Előadások:

I., II. évf. számára: NE1S - előadás Sopronban (egy vagy több szakon együtt)

III., IV. évf. számára: E1S - előadás Sopronban (egy vagy több szakon együtt)

 

Gyakorlatok:

Attól függően, hogy melyik gyakorlati csoportot választják a kötelező órák tekintetében, különböző választható tárgyak és specializációk érhetők el (az órákat a mintatantervük szerint vegyék fel - nem szükséges minden kiajánlott választható tárgyat felvenni):

 

Óvodapedagógus szak I. évfolyam

NG1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, a Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. Kérem, különösen figyeljen arra ennél a csoportnál, hogy milyen választható tárgyak érhetők el.

NG2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, a Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai; a Képzőművészeti és kézműves spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

NG3S - nincsen

NG4S -SP - 4. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Angol nyelv az óvodában spec. tárgyai; Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; az Angol nyelv az óvodában spec. hallgatói első helyen prioritást élveznek ebben a csoportban,  második helyen a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói élveznek prioritást ebben a csoportban, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. 

NG5S-NOP - 5. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szak tárgyai; Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a német nemzetiségi szak hallgatói első helyen prioritást élveznek ebben a csoportban,  második helyen a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói élveznek prioritást ebben a csoportban, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. 

Kivétel az óvodai gyakorlat (Gyakorlati képzés I. (BB0101)), ahol több csoport van az óvodák befogadóképessége szerint, mint a többi tárgynál. Minden óvodai gyakorlat azonos időpontban van, ezért nincs jelentősége, hogy melyik számú csoport kurzusát veszik fel. Itt az NG4S-SP csoport az Angol nyelv az óvodában spec.; az NG5S-NOP csoport pedig a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók számára van fenntartva.

 

Óvodapedagógus szak II. évfolyam

NG1S - 1. csoport: nincsen

NG2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, a Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai; a Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai; a Képzőművészeti és kézműves spec. hallgatói első helyen prioritást élveznek ebben a csoportban,  második helyen a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói élveznek prioritást ebben a csoportban, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

NG3S - 3. csoport: nincsen

NG4S -SP - 4. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Angol nyelv az óvodában spec. tárgyai; Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; az Angol nyelv az óvodában spec. hallgatói első helyen prioritást élveznek ebben a csoportban,  második helyen a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói élveznek prioritást ebben a csoportban, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. 

NG5S-NOP - 5. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szak tárgyai; Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a német nemzetiségi szak hallgatói első helyen prioritást élveznek ebben a csoportban,  második helyen a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói élveznek prioritást ebben a csoportban, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. 

 

Óvodapedagógus szak III. évfolyam

G1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, Gyermek és gyógytestnevelés spec. tárgyai; a Gyermek és gyógytestnevelés spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak, a Képzőművészeti és kézműves spec. tárgyai; a Képzőművészeti és kézműves spec. hallgatói ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson.

G3S - nincsen

G4S -SP - nincsen

G5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra és az Angol nyelv az óvodában spec.-re felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot, amennyiben nincs óraütközése és még van hely a kurzuson. Kérem, különösen figyeljen arra ennél a csoportnál, hogy milyen választható tárgyak érhetők el.

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak

I. és II. évf.

NG6S - 6. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

III. évf.

G6S - 6. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

 

Gyógypedagógia szak

I. és II. évf.

NG8S - 8. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

III. és IV. évf.

G8S - 8. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

 

Nappali tagozatos órarendek

Választható tárgyak a Neptunban találhatók.

 

2. Levelező tagozat

Előadások:

I., II. évf. számára: LE1S - előadás Sopronban (egy vagy több szakon együtt)

I., II.  évf. számára: LE1T - előadás Tatán (egy vagy több szakon együtt)

III., IV. évf. számára: E1S - előadás Sopronban (egy vagy több szakon együtt)

III., IV. évf. számára: E1T - előadás Tatán (egy vagy több szakon együtt)

 

Gyakorlatok:

Attól függően, hogy melyik gyakorlati csoportot választják a kötelező órák tekintetében, különböző választható tárgyak és specializációk érhetők el (az órákat a mintatantervük szerint vegyék fel - nem szükséges minden kiajánlott választható tárgyat felvenni):

 

Óvodapedagógus szak I. évfolyam

LG1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG3S - 3. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot

Kivétel az óvodai gyakorlat (Gyakorlati képzés I. (BB0101)), ahol nincs jelentősége, hogy melyik számú csoport kurzusát veszik fel. Kérjük, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók az LG5S-NOP csoportba jelentkezzenek.

 

Óvodapedagógus szak II. évfolyam

LG1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot

 

Óvodapedagógus szak III. évfolyam

G1S - 1. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

G2S - 2. csoport: kötelező tárgyak + választható tárgyak

G5S-NOP - 5. csoport - kötelező tárgyak + választható tárgyak, a német nemzetiségi szakra felvett hallgatók ebben a csoportban prioritást élveznek, de más hallgatók is választhatják ezt a csoportot

 

Óvodapedagógus szakon kérjük, válasszon csoportot a szakjának és érdeklődésének (választható tárgyak) megfelelően és az adott csoport kurzusaiból vegye fel - következetesen - az összes gyakorlatot.

Legegyszerűbben, ha választottak csoportot, akkor a csoport órarendje szerinti órákat vegyék fel.

 

A rövid NOP, mely a kód alapján az E9S és G9S csoportokat jelenti, azaz már óvódapedagógus oklevéllel rendelkezők rövid nemzetiségi OP képzése esetén csak nemzetiségi tárgyakat vegyenek fel. Érdemes az órarendet megnézni és csak az ott megjelenő órákat felvenni! Ha nem találnak valamilyen kurzust, keressék az intézeti titkárokat.

Óvodapedagógus szakon kivétel az óvodai gyakorlat, ahol nappalin és levelezőn is több csoport van, mint a leírtak, ott bármelyiket választhatják a kínálatból, mert egy időben vannak, de mindig ugyanahhoz a tanárhoz, akihez előző félévben!

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak I. évfolyam

LG6S vagy LG6SA - 6. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak "A" csoport

LG6S vagy LG6SB - 6. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak "B" csoport

LG6S vagy LG6SC - 6. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak "C" csoport

 

LG6T vagy LG6TA - 6. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak "A" csoport

LG6T vagy LG6TB - 6. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak "B" csoport

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak II. évfolyam

LG6S - 6. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG6T - 6. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

 

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak III. évfolyam

G6S - 6. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

G6T - 6. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

 

Gyógypedagógia szak I. évfolyam

LG8S - 8. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG8T - 8. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

 

Gyógypedagógia szak II. évfolyam

LG8S - 8. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

LG8T - 8. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

 

Gyógypedagógia szak III. IV. évfolyam

G8S - 8. csoport: Soproni Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

G8T - 8. csoport: Tatai Képzés kötelező tárgyak + választható tárgyak

Levelező tagozatos órarendek

Választható tárgyak a Neptunban találhatók.

 

3. Praktikus információk

Miért fontos következetesen felvenni ugyanabban a csoportban a kötelező tárgyakat?

Ha a gyakorlatokat különböző kurzusszámmal (csoportokban) veszik fel, akkor óraütközés lesz!

 

Honnan tudja, milyen tárgyakat kell felvennie?

Minden hallgatóra az első beiratkozáskori Tanulmányi tájékoztató vonatkozik a tanulmányai végéig. A Tanulmányi tájékoztató tartalmazza a mintatantervet és az oklevél megszerzéséhez szükséges feltételeket.

A szakjának és tanulmányai kezdetének megfelelő Mintatantervet töltse le a honlapról a Tanulmányi tájékoztatóból - ha aszerint halad, biztosan jól választ.

Ha passzív félévek után folytatja tanulmányait és a meghirdetett tárgyak kódja nem egyezik az Ön által teljesítendő tárgyak kódjával, kérje az intézeti titkárok segítségét!

Tanulmányi tájékoztatók

Kérjük az órarendeket és a neptun üzeneteket a regisztrációs héten naponta nézzék, mert a változásokat jelezzük.

A SPECIALIZÁCIÓ tárgyai a kötelezően választott tárgyakat váltja ki, így a tanulmányaik során ezek alapján figyeljék a kreditértékeiket!

 

Mit tegyen, ha az Önre vonatkozó tanulmányi tájékoztatóban nem az órarendben meghirdetett kódokkal szerepelnek a tantárgyak? 

1. kérje az intézeti titkárok segítségét, mivel ezeket a tárgyakat külön ki kell írni az Ön részére

 

Mit tegyen, ha elfogyott az adott kurzuson a hely? 

1. válasszon másik csoportot, következetesen, mindegyik tárgynál. (A már felvett gyakorlati kurzusokat adja le és vegye fel a másik csoportét.)

2. kérje az intézeti titkárok segítségét, az adott tantárgyakhoz kapcsolódóan. Azt, hogy melyik tárgy melyik intézethez tartozik, a tárgy oktatója határozza meg. A lenti felsorolásban az intézet nevére kattintva elérhetőek az intézet oktatói.

 

Amennyiben segítséget kér, az alábbi információkat gyűjtse össze, mielőtt a kérdését felteszi:

  • Hallgató neve
  • Hallgató neptun kódja
  • Szak
  • Évfolyam
  • Csoport (amennyiben releváns)
  • Tagozat
  • Tantárgy neve
  • Tantárgy kódja

 

Kérjük, hogy csak az adott intézet titkárának küldje el a kérését. Amennyiben mégsem ő az illetékes, továbbítani fogja a megfelelő helyre a kérést.

 

Iván Krisztina (Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet által oktatott tárgyak):

 +36 99 518-383 ivan.krisztina@uni-sopron.hu

Szőnyi Hajnalka (Művészeti és Sporttudományi Intézet által oktatott tárgyak):

 +36 99 518-936 szonyi.hajnalka@uni-sopron.hu

Kui Biborka (Társadalom-, Szociális- és Kommunikációtudományok Intézet által oktatott tárgyak):

 +36 99 518-956 kui.biborka@uni-sopron.hu

 

Reméljük tájékoztatónkkal sikerült segíteni!  

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek