Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás - teendők

1. A pályázat benyújtása előtti teendők

 • tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről, a Tanulmányi terv tantárgyainak összegyűjtése
 • kapcsolatfelvétel a fogadó intézmény Erasmus+ irodájával, a tanulmányi mobilitási szándék jelzése
Az alábbi dokumentumok előkészítése az online pályázat beadásához:
 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok ablakban
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz EUROPASS

 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok ablakban
 • opcionális: bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

2. A pályázat elnyerése után, de a kiutazás előtti teendők

 • tájékozódás a fogadó ország - világjárvány miatti - beutazási feltételeirőlhttps://tka.hu/palyazatok/14353/lehetseges-a-kulfoldi-osztondijas-mobilitas-42-orszagba
 • tájékozódás a virtuális és fizikai mobilitás kombinálhatósági feltételeirőlhttps://tka.hu/hir/14795/kombinalhato-a-virtualis-es-a-fizikai-mobilitas
 • tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről, a tantárgyak véglegesítése
 • tájékozódás a pontos félévkezdés és félév befejezés dátumairól, az itt megadott dátumok szinkronban kell, hogy legyenek a támogatási szerződés kezdő és végdátumával
 • a fogadó intézmény által elvárt "application form" kitöltése, elküldése
 • szállásfoglalás, biztosítás intézése
 • egyéni tanrend igénylése a Neptun rendszerben. A kérvény száma:  SOE_1_08, itt kell kiválasztani az 'Erasmus'-tBeadási határidő: a megpályázott félév regisztrációs hete. A kérvényhez csatolni kell a sikeres Erasmus pályázatról szóló értesítést, illetve egy tantárgylistát, amely a Neptunból az alábbi módon érhető el: KÉP1KÉP2. A kitöltött, kinyomtatott tantárgylistát aláírhatja Dr. habil Varga László dékán vagy Dr. habil. Simon István Ágoston oktatási dékánhelyettes. Az aláírt példányt szkennelve csatolni kell a kérelemhez

Konzultációra jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátornál (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu) adminisztratív ügyintézés céljából, határidő: kiutazás előtt min. 2 hónappal.
A konzultációig 2 fontos feladat van:

 • A Learning agreement for studies  (Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány elkészítése. Amennyiben a fogadóintézmény már használja az Erasmus Dashboard-ot, online kell elkészíteni a dokumentumot, melyet a felek elektronikusan írnak alá. Segítség az Online Learning Agreement elkészítéséhez. Ha nem áll rendelkezésre az online lehetőség, offline módon kell a kapcsolódó fájlok ablakban szereplő Learning agreement for studies dokumentum, Before the mobility részének kitöltésével. Segítség, mit kell kitölteni: kép1, kép2
 • A Hallgatói Támogatási szerződéshez szükséges adatok kitöltése: Adatbekérő

A Hallgatói Támogatási szerződés előkészítésre kerül, és a konzultáció alkalmával a kitöltött dokumentumokat a kari Erasmus+ koordinátor a hallgatóval együtt átnézi. Amennyiben a kitöltött adatok helyesek, kinyomtatás után a hallgató részéről aláírásra kerülnek.

Ezután az egyetem részéről is aláírásra kerülnek a dokumentumok, melyekből 1 eredeti példányt a hallgató aláírása után kb. 1-2 hónapon belül tud átvenni a kari Erasmus+ koordinátornál.

 

Esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatás (korábban: szociális támogatás)

Benyújtandó dokumentumok (a nemeth.tamas@uni-sopron.hu email-címre):

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (.xlsx fájl) formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok ablakban
 • A pályázati űrlap aláírt (digitálisan vagy nyomtatott és szkennelt) példánya
 • Szükséges alátámasztó dokumentum(ok) szkennelt verziója

Tájékoztató az esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatás pályázatról:

https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/eselyegyenlosegi-kiegeszito-tamogatas

Pályázati felhívás a kapcsolódó fájlok ablakban.

Benyújtási határidők:

 • 2023. április 28.
 • 2023. október 20.

 

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók pénzügyi támogatása

Pályázati felhívás letöltése a kapcsolodó fájlok ablakban.

A havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség. A pályázat benyújtásához olyan orvosi igazolás szükséges, mely igazolja a fennálló betegséget, fogyatékosságot. A rendelkezésre álló források függvényében a 2022/2023-es tanév végéig folyamatos a pályázás. A pályázatok formai bírálatát a Soproni Egyetem végzi. A Soproni Egyetem által a Tempus Közalapítvány részére megküldött dokumentumok alapján történik az igények összesítése, majd a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el. Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről. Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről. A TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

Safari böngészőben problémák adódhatnak, javasoljuk a Google Chrome böngésző használatát.

A 2022/2023-as tanévben őszi félévre kiutazók 2022. augusztus 8-i, a tavaszi félévre kiutazók 2022. október 24-i vagy 2023. január 16-i határidővel nyújthatnak be pályázatot a kari Erasmus+ koordinátornak, nemeth.tamas@uni-sopron.hu email-címre.

Benyújtandó dokumentumok (a nemeth.tamas@uni-sopron.hu email-címre):

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl) Formanyomtatvány a kapcsolódó fájlok ablakban
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója
 • Az első pontban említett pályázati űrlap aláírt, szkennelt verziója

3. Teendők a kinntartózkodás alatt

 • A felvett tárgyak listájának véglegesítése. A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat. A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani
 • A kinntartózkodás végén a Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel
 • A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes

4. Teendők hazaérkezést követően

 • A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus+ koodinátornak
 • Kreditelismerési eljárás kérvény beadása a Neptun rendszerben. A kérvény száma: SOE_5_01. Beadási határidő: a megpályázott félév utáni félév kezdetétől számított 30 nap.
 • A teljesített tantárgyak a következő érdemjegyekkel kerülnek beszámításra: 60% alatt elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90% felett jeles.
 • 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)
 • Írásbeli beszámoló leadása elektronikus úton a Kari Erasmus+ koodinátornak (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu)

A beszámolóval kapcsolatos elvárások:

 • készítsenek egy min. 500 szavas beszámolót a mobilitással kapcsolatos élményeikről. Segítségképp néhány téma: Hova nyertek ösztöndíjat? Milyen szállás alternatívák voltak, mit választottak? Tanórák, egyetem jellemzése. Szabadidős lehetőségek. Étkezés.  Kirándulások, utazások. Szórakozási lehetőségek. Jó és rossz tapasztalatok. Nyelvtudás fejlesztése. Benyomás az ott lakókról. Váratlan dolgok. Összesített benyomás. Ahol lehet, mindenhol írjanak árakat, tájékozódási pontként.
 • 20-25 fénykép a mobilitásról

Az adott félévi beszámolókból a honlapon egy hírt jelenítünk meg, képekkel. A beszámoló leadási határideje: a megpályázott félév utáni félév regisztrációs hete.

Cikk nyomtatása E-mail