Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Traumaorientált szaktanácsadó

Szakirányú továbbképzési szak

trauma2.jpg

Miért pont ez a szakirányú továbbképzés?

A szociális segítő területeken dolgozó szakemberek egyre többször szembesülnek olyan helyzetekkel, amelyek a mégoly alapos felkészítő képzéseik ellenére is, ’érthetetlennek’ tűnnek, a kollégák eszköztelennek, tehetetlennek érezhetik magukat a helyzetek kezelésében. Mindezek végső soron a segítés hatékonyságának romlásához vezethetnek, nagy mértékben növelve ezáltal a kollégák kiégés szindróma általi veszélyeztetettségének mértékét.
A képzés a segítő helyzetek anomáliái hátterében meghúzódó traumák jellegzetességeinek mélyebb feltárására koncentrál. A cél a képzést elvégzők tehetetlenség érzése csökkentéséhez történő érdemi hozzájárulás, tulajdonképpen a szociális segítés színvonalának hosszú távú növelése, azaz a saját életükben, saját erőforrásaikból a mindenkori helyzetekkel adekvátan megküzdeni képes kliensek számának emelkedése.

Mit lehet ezen a szakirányú továbbképzésen tanulni?

A képzés mindehhez gyakorlatorientált szemlélettel, azonnal használható, kézzel fogható, a gyakorlati munkába könnyen beépíthető módszertani eszközök megismertetésével, az eszközök elméleti hátterének bemutatásával megalapozva a későbbi implementálási hatékonyságot törekszik hozzájárulni.
A tanulmányok során a hallgatók a ’miért-mit-hogyan’ logikai gondolkodási keret mentén nyernek alaposabb betekintést a kliensek viselkedéses anomáliai hátterében meghúzódó traumák sajátosságaiba (’Miért’). A lehetséges intervenciós pontok azonosítása (’Mit?’) után az intervenciós eszközök gyakorlati alkalmazhatóságának különös feltételeit is elemezve (’Hogyan?’) sajátítják el a mindennapi munka gyakorlatába beépíthetőség kritériumait.
Az implementálás lehetőségeit, gyakorlati lépéseit mind egyéni kliens-munkára, mind pedig szervezeti szintű alkalmazásra vetítve tárgyalja a tananyag, kiemelt hangsúlyt fektetve a közösségi erőforrás-központú és rendszer-szemléletű érzékenyítésre, legyen szó akár a kliensek mikro- akár makro-környezetéről.

 

Általános tájékoztató

Az általános tájékoztató a kapcsolódó fájlok résznél letölthető.

 

Jelentkezési információk

Jelentkezési határidő 2023. augusztus 27.
Jelentkezés módja Online jelentkezés itt
Képzés kezdete 2023. október 01.
Képzés költsége 140.000 Ft / félév
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek

Tanárképző Központ hivatalos email cím
Tanárképző Központ
Dr. Major Zsolt Balázs
egyetemi docens
Benedek Elek Pedagógiai Kar