Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Az ELTE BTK német nemzetiségi szakos hallgatóinak látogatása

babai.jpgAz ELTE BTK német nemzetiségi szakos tanár-, illetve BA-hallgatói oktatóik, Hornyákné dr. Huber Ágnes és dr. Müller Márta kíséretében tanulmányúton vettek részt Sopronban, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatója, a német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány felelőse, Babai Zsófia szervezésében. A tanulmányút célja az volt, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek a magyar-osztrák határ mentén élő németség nyelvébe és kultúrájába, valamint a német nemzetiség köz- és felsőoktatási intézményeinek működésébe.

A Benedek-kar részéről dr. habil. Varga László dékán köszöntötte a vendégeket, bemutatta nekik az egyetem történetét, majd a kar képzéseinek és a hallgatóknak nyújtott lehetőségeinek széles választékát.
A vendégek délután részt vehettek egy német nyelvű idegenvezetésen, amelyet Taschner Tamás tartott. A 60 perces programon számtalan érdekes történetet hallhattak a soproni német közösségről. Betekintést nyerhettek a Bruckner család, a város egykori villamosvonal-hálózatának történetebe, a Zöld kő legendájába, és megismerhették a soproni németség nevezetes emlékhelyeit. Este borkóstolón vettek részt, ahol a Bruckner család pincészetének háromféle borát kóstolhatták meg, és a borkóstoló keretében megismerhették a soproni „poncichterek” történetét, életét.

A tanulmányút befejező programja a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájának Aranykapu Tagóvodájában tett látogatás volt. Az intézmény vezetője, Csikósné Czakó Franciska és Pruzsinsky Réka német nemzetiségi óvodapedagógus - a hospitálást követően - előadást tartott az óvodai nevelésről, és arról, hogyan zajlik a német nemzetiségi német nyelvi és kulturális nevelés az óvodai csoportokban.
A látogatás után a vendégek kérésére átadtak az ELTE Germanisztikai Intézete részére egy dedikált példányt a “Was wir so gerne spielen” című, mondókákat, dalokat és didaktizált formában feldolgozott körjátékokat tartalmazó kötetből, ami nemcsak szakmabelieknek, hanem szülőknek is rendkívül hasznos olvasmány.
Az ELTE vendégei újabb hasznos információkkal és élményekkel gazdagodva tértek vissza Budapestre, ahol tanulmányaikat a Sopronban megszerzett ismeretekkel kibővülve folytatják. A tanulmányútról a magyarországi németek újságjában, a Neue Zeitungban jelent meg német nyelven részletes beszámoló, amelyet ajánlunk szíves figyelmükbe. (Neue Zeitung, Ungarndeutsches Wochenblatt, Jahrgang 68. Nr. 18., Budapest)
 
 
Cikk nyomtatása E-mail