Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Fejezetek a neveléstudomány és nőtörténet köréből

slider56.jpg

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar professzora, Kéri Katalin szerkesztésében jelent meg a Fejezetek a neveléstudomány és nőtörténet köréből című, 213 oldalas elektronikus tanulmánykötet. A gyűjteményes mű a 2023. április 19-ei, a Karon megrendezett Nemzetközi Kora Gyermekkori Konferencia előadásaiból válogatott, azok alapján szerkesztett, két angol és 13 magyar nyelven írott tanulmányt fog egybe. A szerzők között, az egyetemi oktatók mellett, doktoranduszok is lehetőséget kaptak saját kutatásaik bemutatására.

Az első nagy tematikai egységben szereplő kilenc tanulmány többféle szempontból közelíti meg a bölcsődei és óvodai nevelés, valamint az óvodapedagógus-képzés kérdéskörét, több tanulmányban is középpontba állítva vagy érintve a soproni vonatkozású forrásanyag elemzését. A tanulmányok górcső alá veszik a bölcsőde és óvoda működési feltételeit, fejlődéstörténetét, a kialakult intézményképekről megjelent sajtóreprezentációt, a pedagógiai innovációkat, valamint az óvodai nevelő-oktató folyamatban zajló készségfejlesztés fontosságát, a többi között olyan fontos témákat érintve, mint a bölcsődei vallásos nevelés létjogosultsága vagy az óvodai zenei nevelés területe.

A tanulmánykötet második, a nőtörténeti kutatások legújabb eredményeit bemutató tematikus része az MTA VEAB Nőtörténeti Munkabizottsága keretei között is tevékenykedő, szlovákiai és magyarországi szerzők hat írását gyűjti egybe. Ezek a tanulmányok több perspektívából adnak képet a történelmileg változó nőnevelésről és nőideálról, a különböző női szerepek sajátosságairól és fontosságáról, és olyan sikeres nők életéről és munkásságáról, mint Clara Wieck, Geőcze Sarolta, Torma Zsófia, Ungár Margit vagy Kerecsényi Ilona.

A kötet lektorai a neveléstudomány és nőtörténet szakavatott ismerői, Molnár-Kovács Zsófia (PTE BTK) és Orsovics Yvette (Selye János Egyetem, Szlovákia) voltak, a gondos technikai szerkesztés pedig Ambrus Attila József munkája.

A kötet szabadon elérhető a Soproni Egyetem Publicatio Repozitóriumában: http://publicatio.uni-sopron.hu/2942/

 

421043707_6987309208057400_5705265715626997900_n.jpg

Cikk nyomtatása E-mail