Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Határon átnyúló tapasztalatcsere: fókuszban a gyógypedagógus-képzés

pozsonyi delegáció.jpg

A Pozsonyi Egyetemről érkezett háromfős delegációt láttak vendégül a Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetői és a gyógypedagógia szak vezető oktatói május 16-án Sopronban. A határon túlról érkező delegációt prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD., a pedagógiai kar tudományért és doktori képzésért felelős dékánhelyettese vezette. Dékánhelyettes asszonyt doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD., a kar gyógypedagógiai tanszékének vezetője és Mgr. Nikoletta Szászová PhD hallgató kísérte el Sopronba.

A látogatás alkalmával a szlovák szakemberek betekintést nyerhettek a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási, kutatási portfóliójába, különös tekintettel a gyógypedagógus-képzés struktúrájába, tantárgyi kínálatába és a gyakorlatok rendszerébe. Dr. Vida Gergő egyetemi docens, szakfelelős, illetve Vigh-Dajcs Bernadett mesteroktató közösen mutatták be a képzés erősségeit és a gyógypedagógia szakterületének hazai sajátosságait. A beszélgetés során szó esett a két ország gyógypedagógus szakember-ellátottságáról, valamint a munkaerőpiaci kihívásokról is. Dr. habil. Varga László dékán és Kissné dr. Zsámboki Réka dékánhelyettes megerősítette, hogy a két intézmény között - a korábbi bilaterális kapcsolatra építve - a jövőben tovább gazdagodhatnak a kutatási, szakmai együttműködések, melyben központi szerepet kaphat a gyógypedagógiai elmélet, módszertan és a gyakorlat is.

Cikk nyomtatása E-mail