Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Kari Tudományos Diákköri Tevékenység

Karunkon az egykori hagyományokat megőrizve, a jövőbeni eredményes hallgatói önképzőköri kutatások támogatására szerveződött újjá 2009-ben a Kari Tudományos Diákköri Tanács, melynek célja változatlanul a felsőoktatásban is kiemelt jelentőségű tehetséggondozás biztosítása a minőségi képzés és tudományos önképzés iránti elköteleződés mentén. Az évente megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferenciáinkon egyre nagyobb érdeklődéssel és változatos kutatási témákkal szerepelnek hallgatóink.

Hallgatóink eredményei és sikerei bizonyítják, hogy a karunkon folyó tudományos diákköri tevékenység az önképzést és tudósképzést elősegítő szakmai-oktatói támogatással valósul meg.

 

Mi a TDK?

A tudományos diákkör (TDK) a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket és a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység a felsőfokú tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés egyik legjobb előiskolája.

A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, elkötelezettségre, tiszteletre, de együttműködésre és toleranciára is nevel.

A TDK - munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is.

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek