Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Választható konzulensek és témák

Művészeti és Sporttudományi Intézet

Acsainé Dávid Ágnes A bölcsődei zenei nevelés hatása a készségfejlődésre, Zene és ritmus kisgyermekkori hatásai
Acsainé Dávid Ágnes A zene mindennapos szerepe: énekkel és hangszerrel a bölcsődében
Acsainé Dávid Ágnes Kodályi elvek a mai kisgyermekkori zenei nevelésben
Acsainé Dávid Ágnes Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Árvayné Nezvald Anett A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermekkori zenei nevelésben
Árvayné Nezvald Anett Hangszerhasználat lehetőségei kisgyermekkorban
Árvayné Nezvald Anett Szülőföldem népzenéjének felkutatása, gyakorlati alkalmazásának lehetőségei bölcsődében, óvodában (magyar vagy nemzetiségi)
Árvayné Nezvald Anett Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD. Az asztmás gyermek és a sport
Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD. Az ételallergia és a közösségi étkeztetés óvodában
Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD. A légúti allergiás betegségek és az óvodai közösség
Dr. habil. Bártfai Zoltán MD PhD. Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Dobay Beáta PhD. A mozgásos játékok hatása a mozgásfejlődésre a bölcsödében
Dr. habil. Dobay Beáta PhD. A kültéri játszóterek elemeinek fejlesztő hatása a kisgyermekek mozgásfejlődésére
Dr. habil. Dobay Beáta PhD. Természetben végezhető mozgásos játékok alkalmazása a kisgyermekek nevelésében
Dr. habil. Dobay Beáta PhD. Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Faragó Beatrix PhD. Sportpedagógia lehetőségei a kettős karrier kialakításában
Dr. Faragó Beatrix PhD. Társadalmi befogadás a sport által, Sportintegráció. A sport, sportoló menedzsmentje
Dr. Faragó Beatrix PhD. Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Az agresszió megjelenése a gyermekrajzokban a média hatására.
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Lakóhelyemen élő vagy élt neves képzőművész bemutatása életútján és művein keresztül
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Festmény vagy grafikai sorozat készítése, dokumentálása (a specializáción résztvett hallgatók számára)
Dr. Gáspárdy Tibor PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Szülőföldem templomának kutatása. A templom képzőművészeti értékei és a vizuális nevelés kapcsolata.
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Ismert kortárs művész életművének kutatása
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Gyermekrajz és művészettörténet.
Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Reiner Dóra Görkorcsolyázás az óvodában
Reiner Dóra Szabadidősportok lehetőségei az óvodában
Reiner Dóra A testnevelési játékok szerepe az óvodai testnevelésben
Reiner Dóra Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Révész József A zenei nevelés kreativitásra és érzelmi kreativitásra gyakorolt hatása.
Révész József Ember és zene - a muzsika társadalomra gyakorolt hatása
Révész József Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel
Révész József Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Révészné Pálfi Krisztina Kokas Klára szemléletének alkalmazási lehetőségei
Révészné Pálfi Krisztina Komlex művészeti nevelés az óvodában
Révészné Pálfi Krisztina A zenebölcsődei fogalkozások személyiségfejlesztő hatása.
Révészné Pálfi Krisztina Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Kommunikációs technikák alkalmazása a testnevelés foglalkozásokon
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Kisgyermekek nevelésével foglalkozó pedagógusok, pedagógusjelöltek egészségmagatartásának vizsgálata
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Testi nevelés, gyógytestnevelés, preventív testnevelés vizsgálata az óvodában
Dr. habil. Simon István Ágoston PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Simonné Kajtár Gabriella Egészséges életmódra nevelés lehetőségei az óvodában és a bölcsödében.
Dr. Simonné Kajtár Gabriella Az egészséges táplálkozás releváns szerepe a kisgyermekek fejlődésében.
Dr. Simonné Kajtár Gabriella A mozgásfejlesztés, a fizikai aktivitás, az úszás jelentősége az 1-7 éves gyermekek egészséges fejlődésében.
Dr. Simonné Kajtár Gabriella Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Sipos Bence A posztmodern médiakörnyezet sajátosságai
Sipos Bence A média és a film (szabadon választható film vagy filmes korpusz elemzése megadott szempontok mentén)
Sipos Bence Játék az egész? Ludológiai, szoftverelméleti és élményesztétika aspektusok a videojátékok médiumában
Sipos Bence Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Somogyi Anett Néphagyományőrző kézműves tevékenységek az óvodában
Somogyi Anett Egy választott település népművészeti hagyományainak feldolgozása
Somogyi Anett A szövés története, saját tervezésű szövött munka készítése
Somogyi Anett Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Szilva Zsuzsanna A tánc szerepe az óvodai testnevelésben / A tánc szerepe az óvodás korú gyermekek mozgásfejlődésében
Szilva Zsuzsanna Úszásoktatás az óvodás korú gyermekek számára
Szilva Zsuzsanna Testnevelés az óvodában - A testnevelés és a mesekörnyezet 1-7 éves korosztályú gyermekeknél
Szilva Zsuzsanna Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Szilva Zsuzsanna Játékos mozgásfejlesztés bölcsődés és/vagy óvodás korosztály számára

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Ambrus Attila Józsefné Prof. Dr. Kéri Katalin DSc A lánynevelés és női művelődés története
Ambrus Attila Józsefné Prof. Dr. Kéri Katalin DSc Gyermekkortörténet, óvodáztatás története
Ambrus Attila Józsefné Prof. Dr. Kéri Katalin DSc Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Bolla Balázsné A mese hatása az óvodáskorú gyermek személyiség fejlődésére többségi intézményekben
Bolla Balázsné A művészet-pedagógia hatásai többségi intézményekben
Bolla Balázsné A mese művészeti hatásai többségi intézményekben
Bolla Balázsné Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Csiha Tünde Noémi A család szerepe a modern társadalomban
Csiha Tünde Noémi Alternatív pedagógiák a gyakorlatban
Csiha Tünde Noémi A kompetencia alapú pedagógiák alkalmazása
Csiha Tünde Noémi Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Giczi Barnabásné Fehér Ágnes A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai nevelése
Giczi Barnabásné Fehér Ágnes Az óvoda-iskola átmenet aktuális pedagógiai kérdései
Giczi Barnabásné Fehér Ágnes A hazai gyógypedagógus-képzés története
Giczi Barnabásné Fehér Ágnes Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Hartl Éva PhD Játékpedagógiai, játéktörténeti kutatások
Dr. Hartl Éva PhD Környezeti nevelés-erdőpedagógia
Dr. Hartl Éva PhD Neveléstörténeti kutatások( egy óvoda, bölcsőde története)
Dr. Hartl Éva PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kállai Gabriella Éva PhD Szakmaközi együttműködések az együttnevelésben
Dr. Kállai Gabriella Éva PhD Szülői bevonódás a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók fejlesztésében
Dr. Kállai Gabriella Éva PhD Fogyatékossággal élő emberek életminőségének vizsgálata
Dr. Kállai Gabriella Éva PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Katona György PhD Információs társadalom nevelési aspektusai
Dr. Katona György PhD Digitális pedagógia
Dr. Katona György PhD Algoritmikus gondolkodásra nevelés
Dr. Katona György PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Óvodapedagógiai kutatások (pl. kezdő pedagógusok, életpályamodell, gyermekkép változásai, alternatív óvodai programok)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Kora gyermekkori matematikai nevelés, tehetséggondozás, projektpedagógia
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Neveléstudományi kutatások kvalitatív kutatásmódszertani stratégia alkalmazásával (pl. metaforaelemzés, dokumentum- és tartalomelemzés)
Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kollarics Tímea PhD A környezettudatosság kialakításának lehetőségei a köznevelési intézményekben
Dr. Kollarics Tímea PhD A környezettudatosság kialakításának terepi lehetőségei (erdei iskolák, erdei óvodák, tanösvények, bemutatóközpontok, állatkertek szemléletformáló hatásának vizsgálata és programok, helyszínek tervezése)
Dr. Kollarics Tímea PhD Versenyképes szaktudás (a munkaerőpiaci igények és a szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás összehangolása)
Dr. Kollarics Tímea PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Mendéné Lajtai Krisztina Iskolaérettség a képességstruktúra tükrében-iskolaérettségi vizsgálatok
Mendéné Lajtai Krisztina Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja
Mendéné Lajtai Krisztina Differenciált képességfejlesztés játékpedagógiai eszközökkel
Mendéné Lajtai Krisztina Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Németh Dóra Katalin Neveléstörténeti kutatások problématörténeti nézőpontból (gyermekkortörténet; nőnevelés és női művelődéstörténet; alternatív és reformpedagógiai kutatások)
Németh Dóra Katalin A formális és informális kisgyermeknevelés kérdései (a szülői nevelési stílusok hatása kisgyermekkorban, szülő és bölcsőde/óvoda kapcsolata stb.)
Németh Dóra Katalin Kutatások az óvodapedagógia területéről
Németh Dóra Katalin Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Patyi Gábor PhD Nevelés- és gyermekkortörténeti kutatások (bölcsőde-, óvoda-, iskolatörténet, pedagógiatörténet, gyermekkortörténet, a gyógpedagógia története, a felsőoktatás és a pedagógusképzés története)
Dr. Patyi Gábor PhD Gyermek és ifjúság a médiában, filmművészetben
Dr. Patyi Gábor PhD Filozófiai és etikai témák, fejezetek az egyetemes és a magyar művelődés történetéből
Dr. Patyi Gábor PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Pásztor Enikő PhD Óvodapedagógiai kutatások (A 21. század kihívásai a nevelési intézményekben; A szülőkkel való kapcsolattartás formái régen és napjainkban; A kezdő és tapasztalt pedagógusok konstruktív együttműködése; Gyengéd átmenet a nevelési színterek között; A pedagógus hivatás szépségei)
Dr. Pásztor Enikő PhD Játéktörténeti és egyéb játékpedagógiai kutatások az óvodában és a bölcsődében (pl. Gyermekjátékok a 20. században és napjainkban; A szülők játékvásárlási szokásai; Híres játékkészítők munkásságának bemutatása; A 21. század kríziseinek visszatükröződése a gyermekek játékában)
Dr. Pásztor Enikő PhD Pedagógiatörténeti kutatások (pl. óvodaügy Magyarországon a 20. században; Milyen volt az óvoda a kommunizmus évei alatt?; Településem egyik óvodájának történetisége a sajtó tükrében)
Dr. Pásztor Enikő PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. habil. Varga László PhD Kisgyermekkori neuropedagógia
Dr. habil. Varga László PhD A gyermekek világa - a gyermekek hangja
Dr. habil. Varga László PhD Pedagógus szerep, felnőtt - gyermek kapcsolat
Dr. habil. Varga László PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Vida Gergő PhD Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja.
Dr. Vida Gergő PhD Az eltérő képességfejlődésű gyermekek inklúziója.
Dr. Vida Gergő PhD A tanulási zavar, intellektuális képességzavar és a diagnosztikus rendszer.
Dr. Vida Gergő PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Vereckei Judit A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyenlő esélyei (equity) biztosításának jogi és pedagógiai eszközrendszere, ennek megvalósítása a gyakorlatban
Vereckei Judit A szülői és az óvodai/iskolai nevelés összhangjának megteremtése, a szülői szervezet működésének sajátosságai
Vereckei Judit Az egyházi nevelés-oktatás országos rendszere, konkrét példa bemutatásával
Vereckei Judit Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Vighné Dajcs Bernadett Szülői attitűd hatása a korai fejlesztésre
Vighné Dajcs Bernadett Az óvodáskori mozgásterápia hosszútávú jótékony hatásai
Vighné Dajcs Bernadett Állatasszisztált foglalkozások gyógypedagógiai hatása az értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekeknél
Vighné Dajcs Bernadett Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Zsubrits Attila PhD Pedagógiai intézményekhez kötődés
Dr. Zsubrits Attila PhD A koragyermekkori személyiség megismerése a mese, a játék és a rajz eszközeivel
Dr. Zsubrits Attila PhD Inklúzió a nevelési-oktatási intézményekben
Dr. Zsubrits Attila PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet

Babai Zsófia Magyarországi nemzetiségi beszélőközösségek nyelvhasználatának összehasonlító elemzése/nyelvi attitűdvizsgálata
Babai Zsófia Kétnyelvű óvodai nevelési programok összehasonlító elemzése (nemzetközi összehasonlításban is)
Babai Zsófia Egy nemzetiségi település története; A hagyományápolás színtereinek elemző bemutatása
Babai Zsófia Gyermekkori kétnyelvűség ; másodnyelv elsajátítás
Dr. Frang Gizella PhD Az anyanyelvelsajátítás folyamata és a külső hatások
Dr. Frang Gizella PhD Médiatörténet, médiaműfajok. Médianyelv, nyelvi norma és etika
Dr. Frang Gizella PhD Antropológiai és történeti vizsgálatok a magyar hagyományokban(mesék, mondókák, jelképrendszerek), helytörténeti kutatások, teolingvisztika.
Dr. Frang Gizella PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Gaálné Szabó Edith Családszociológia
Gaálné Szabó Edith Formális és informális gondoskodási rendszerek az idősellátásban
Gaálné Szabó Edith Hátrányos helyzet és egészségi állapot
Gaálné Szabó Edith Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Haász Sándor Veszélyeztetés, bántalmazás a családban
Dr. Haász Sándor Szociálpedagógia és gyermekvédelem aktuális kérdései (rendszerek, kutatások, innovatív tartalmak)
Dr. Haász Sándor Kompetenciavizsgálat a szociális professzióban (képességek, relfexiók, alkalmasság)
Dr. Haász Sándor Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Henye Lívia A társadalmi élet globalizációja a gyerekekre (választott életkor)
Dr. Henye Lívia A társadalmi mobilitás és a modernizáció hatása a családokra
Dr. Henye Lívia A népesedés, demográfiai helyzet és környezeti hatásai a fiatal felnőttekre
Dr. Henye Lívia Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Hirschler Erzsébet Kisgyermekkori kétnyelvűség
Hirschler Erzsébet Német országismeret óvodásoknak
Hirschler Erzsébet Német gyermekirodalom az óvodában
Hirschler Erzsébet Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kitzinger Arianna PhD Multilingvalitás, multikulturalitás kisgyermekkorban
Dr. Kitzinger Arianna PhD Az angol nyelv változó szerepe a világban és Magyarországon
Dr. Kitzinger Arianna PhD Történetek gyermekekről az angol/ amerikai irodalomban
Dr. Kitzinger Arianna PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma - magyar vagy angol nyelven)
Kloiber Alexandra Gyermekirodalom. Kortárs gyermekirodalom.
Kloiber Alexandra Kommunikáció az óvodában. A fiatalok és a médiahsználat. Médiahatás, befolyásolás.
Kloiber Alexandra Közösségek kulturális emlékezete.
Kloiber Alexandra Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva Természet- és tájképek versekben
Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva Egy táj és települései bemutatása művészi tájreprezentációk által
Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva Természeti elemek, kert, út- és tájleírások mesékben
Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva Táj-otthon-haza – a szűkebb pátria leírása, bemutatása az irodalomban
Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Helytörténet, nyelv- és hagyományápolás a magyarországi német nemzetiség körében
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Korai másodnyelv-fejlesztés színterei, módszerei, hatása, összehasonlító elemzése (nemzetközi kitekintés)
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Nyelvi sokszínűség, a nyelvfejlesztés lehetőségei az erdei/szabadlevegős óvodákban (nemzetközi kitekintés)
Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Major Zsolt Balázs PhD "A gyermekvédelem nem űrkutatás, sokkal bonyolultabb annál..." - szakmafejlesztési lehetőségek és kihívások
Dr. Major Zsolt Balázs PhD A 'segítők segítése' - A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai szakmai támogatásának kihívásai
Dr. Major Zsolt Balázs PhD Nemzetközi kitekintés a gyermekvédelem szakterületén
Dr. Major Zsolt Balázs PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Molnár Katalin PhD Fenntartható életmód
Dr. Molnár Katalin PhD Környezeti nevelés sokszínűsége, a műveltségi területek komplexitása
Dr. Molnár Katalin PhD Pedagógiai tanácsadás
Dr. Molnár Katalin PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Naszladi Georgina PhD Gyermeki jogok a XXI. században
Dr. Naszladi Georgina PhD Felelősség a gyermekvédelmi rendszerben
Dr. Naszladi Georgina PhD A gyámügyi igazgatás kihívásai az óvodában, bölcsődében
Dr. Naszladi Georgina PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Udvarhelyi Júlia Az angol nyelvtanulás hatékony integrálása az óvodai környezetbe
Udvarhelyi Júlia A mese hatása a gyermekek nyelvi és kognitív fejlődésére az angol specializációban
Udvarhelyi Júlia A kisgyermekkori agyi fejlődés és a nyelvtanulás kapcsolata (nyelvi plaszticitás)
Udvarhelyi Júlia Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Varga Norbert PhD Romológia/a cigányság társadalmi helyzetének vizsgálata
Dr. Varga Norbert PhD Kultúrák, civilizációk, vallások ember- és társadalomképe
Dr. Varga Norbert PhD Településszociológia - vidék- és falukutatás
Dr. Varga Norbert PhD Egyéb (a hallgató által hozott és az oktató szakterületéhez illeszkedő téma)
Dr. Varga Norbert PhD A mesterséges intelligencia társadalmi hatásai
Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek