Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

A felsőoktatás tehetséggondozó, menedzselő programja komplex módon értelmezhető. Az intézmények tehetséggondozó formái – a TDK,  a Szakkollégiumok,  a Doktori Iskolák -  valamint a különböző szakmai műhelyek egymásra épülve adnak lehetőséget a tehetséges, motivált fiatalok szakmai, emberi kibontakozására.

Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv és a Felsőoktatási Törvényben megfogalmazottak szükségessé tették, hogy a felsőoktatási intézmények átfogó tehetséggondozó koncepciót dolgozzanak ki, melyek kiemelt fontossággal bírnak az intézmények stratégiai céljai között. Ennek keretei között valósulhat meg, hogy a felsőoktatási intézményekbe kerülő fiatalok tehetségének felismerésével és mentorálásával, képességeiket fejlesztik, szakmai ismereteiket gazdagítják.

A Soproni Egyetem tehetség-koncepciójában a komplex tehetséggondozás érvényesül, melyet az egyetem Tehetségsegítő Tanács koordinál. A Benedek Elek Pedagógiai Karon a nagymúltú Tudományos Diákköri munka nagyon jó eredményeket hozott, a Don Bosco Szakkollégium évek óta közösségteremtő és szakmára, hivatásra felkészítő, a Doktori Programok hallgatói eredményes kutatómunkát folytatnak.

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD
egyetemi docens
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Felsőoktatási Szekciójának vezetője

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó elérhetőségek