Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Köznevelési munkatapasztalat elismerése

Az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerésének rendje  a szakmai tanárképzésben

(Szabályzat)

A 8/2013 (I. 30.) EMMI rendelet „a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről” 4. számú mellékletének 3.2. pontja szerint az osztott szakmai tanárképzésben (bizonyos kivételekkel) a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. „Ha az 1. melléklet 4.3.5. pontjában foglaltakra tekintettel, az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 1 félév, akkor a képzési idő 3 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit;”

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán folyó szakmai tanárképzésben (mérnöktanárképzés, agrármérnöktanár-képzés, közgazdásztanárképzés) az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján azok a 4 féléves képzésre felvett hallgatók kaphatnak felmentést 1 félév alól, és azok számára lehet az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 1 félév, a képzési idő 3 félév, akik a benyújtott igazolások alapján megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • Legalább két tanéven keresztül teljes, vagy részidős munkaviszonyban szakmai tárgyakat tanítottak.
  • A szakmai tárgyak tanítását iskolarendszerű képzésben (szakközépiskolában/szakgimnáziumban, szakiskolában/szakközépiskolában) folytatták.
  • Az előzetes munkatapasztalat (tanári tevékenység) és a tanárképzésre történő felvétel között kevesebb, mint 10 év telt el.

Az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerését a hallgató a Soproni Egyetem BPK Tanárképző Központba benyújtott egyéni kérelemmel kezdeményezheti, a tanulmányai megkezdésekor.

Az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismeréséről a Soproni Egyetem BPK Tanárképző Központjának Igazgatója által szervezett bizottság dönt. A bizottság elnöke: az oktatási dékánhelyettes. Tagjai: a Tanárképző Központ igazgatója, és 1 fő oktató.

Cikk nyomtatása E-mail