Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Összefüggő egyéni gyakorlat

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT LEÍRÁSA

Tanári MA szakok esetében

(Tájékoztató anyag a hallgatók részére)

 

Az Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos fontos tudnivalók:

A tanári MA képzés kötelező tartalma az összefüggő szakmai gyakorlat, amelynek egy részét a hallgató által választott közoktatási intézményben (partnerintézmény) kell teljesíteni

Az összefüggő szakmai gyakorlat tapasztalatainak összegzése a BPK-n tartott kísérő szemináriumokon történik a gyakorlatvezető oktatók közreműködésével

 

A szakmai gyakorlat célja:

Az általános tanári és a konkrét szakterületi szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek és kompetenciák megszerzése (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek), a munkahely világával való ismerkedés (iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében szerezzenek alapjártasságot a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában a szakmai gyakorlat előírt formái szerint. 

Így a féléves, összefüggő szakmai gyakorlat célja nem pusztán a szaktárgy tanításának további gyakorlása, hanem – a közoktatás jelenlegi fejlesztési folyamataihoz kapcsolódva - az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a szakszolgálatok és a szakmai szolgáltató intézmények megismerése a közoktatás terepviszonyai között. A részletek megtalálhatóak az Összefüggő gyakorlat jegyzőkönyvében.

 

Általános tudnivalók:

1. Az összefüggő gyakorlat az MA képzés szerves része, ezért teljesítése alól nem kérhető felmentés.

2. A külső iskolában (partnerintézményben) végzett gyakorlat esetében a hallgató választása csak a SOE BPK Tanárképző Központ jóváhagyásával, illetve a gyakorlat szervezőjének beleegyezésével lesz érvényes.

3. A gyakorlaton belüli tanítás óraszámának megállapításához (16 vagy 32 óra) a hallgatónak munkahelyi igazolást (lásd: munkahelyi igazolás dokumentum) kell a SOE BPK Tanárképző Központjához benyújtania. A munkahelyi igazolást a hallgató jelenlegi munkáltatója írja alá. Igazolás hiányában az előírt legmagasabb óraszám (32 óra) a mérvadó. Az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámáról ezt követően a SOE BPK Tanárképző Központ határozatot állít ki. A határozatot a hallgató köteles bemutatni a mentortanárának és csatolni kell a portfólióhoz is. A munkahelyi igazolás leadási határidő: 2024. március 1.

4. A mentorral való kapcsolatfelvételt követően közösen el kell készíteni a gyakorlat órabeosztását, amit alá kell íratni a mentorral, majd ezt írásban el kell juttatni a SOE BPK Tanárképző Központjához legkésőbb 2024. március 8-ig. Az órabeosztásból derüljön ki, hogy hol, mikor, melyik osztályban fog a hallgató tanítani. Kérjük, hogy a beosztáshoz csengetési rendet is csatoljanak.

5. A teljes gyakorlatot a szorgalmi időszakban, 2024. március 4-től 2024. április 26-ig kell teljesíteni.

6. Az Összefüggő szakmai gyakorlathoz tartozó kísérő szemináriumokról hiányozni nem lehet.

7. A gyakorlat egy részterületén a teljesítés hiánya a teljes gyakorlat nem teljesítését vonja maga után. A teljesítés bármely oknál fogva történő megtagadása esetén az Összefüggő szakmai gyakorlat hiányzó része a következő félévben teljesíthető.

8. Az Összefüggő egyéni gyakorlat jegyzőkönyvét ki kell nyomtatni és a gyakorlat helyszíneire a hallgatónak magával kell vinni, majd valamennyi aláírás birtokában a záróvizsgához összeállított portfólióhoz kell csatolni és a gyakorlatvezető oktatónak (blokkszeminárium vezetőjének) leadni!

9. Az összefüggő iskolai gyakorlat saját iskolában nem teljesíthető.

10. A gyakorlat szervezője Horváth Krisztina, akihez információért lehet fordulni a tk@uni-sopron.hu e-mail címen.

Az összefüggő gyakorlat bizonyos dokumentumait a portfólióhoz csatolják.

Dokumentumok letöltése a kapcsolódó fájlok mezőben lehetséges.

Összefoglaló lista a dokumentumokról:

1. sz. dokumentum: Levél a partneriskola igazgatójának/kari dékánnak – át kell adni a partneriskola igazgatójának, pedagógia szakos hallgatók esetében a kari dékánnak.

2. sz. dokumentum: Befogadó nyilatkozat - át kell adni a partneriskola igazgatójának, pedagógia szakos hallgatók esetében a kari dékánnak, majd kitöltés és aláírás után el kell juttatni a SOE BPK Tanárképző Központnak 2024. március 8-ig.

3. sz. dokumentum: Felkérő levél a mentornak – a partneriskolában a gyakorlatvezető mentornak kell átadni.

4. sz. dokumentum: Munkahelyi igazolás – a hallgató jelenlegi munkáltatója tölti ki, majd a hallgató a befogadó nyilatkozattal együtt eljuttatja a SOE BPK Tanárképző Központ 2024. március 1-ig. A hallgató az óraszám megállapításáról határozatot kap, melyet csatolni kell a portfólióhoz (eredetiben).

5. sz. dokumentum: Teljesítés igazoló lap (2 oldal) – 1 példányt a portfólióhoz kell csatolni (másolat), 1 példányt a jegyzőkönyvvel együtt a gyakorlatvezető oktatónak kell bemutatni, aláíratni majd a Tanárképző Központban leadni eredetiben.

6.sz. dokumentum: Jegyzőkönyv – a mentor által kitöltött jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető oktatónak kell bemutatni, aláíratni majd a Tanárképző Központban leadni eredetiben. (másolatot a portfólióba csatolni) Leadási határidő: 2024. április 26..

7.sz. dokumentum: Órabeosztás – Leadási határidő: 2024. március 8.

 

A félév során küldött dokumentumokatból egy másolatot kérünk a tk@uni-sopron.hu email-címre elküldeni.

Cikk nyomtatása E-mail