Szép magyar beszéd verseny a Benedek Karon

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezte a Benedek Elek Pedagógiai Kar a Szép magyar beszéd versenyt. Az eseményre 2021. november 11-én került sor.

Dr. habil. Varga László dékán úr is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Megnyitójában kiemelte, hogy napjaink digitális világában is változatlanul fontos az anyanyelv értő használata, az igényesen megformált beszéd a pedagógus pályán éppúgy, mint a kommunikációs szakember számára. Örömmel észrevételezte, hogy milyen nagy létszámban jelentkeztek hallgatóink a versenyre.

Ezt követően Dr. Molnár Csilla egyetemi docens, a rendezvény szervezője osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel a verseny történeti hátteréről. Szólt arról, hogy Péchy Blanka színművésznő 1973-ban elhatározta, hogy a Kazinczy-alapítványból támogatja a leendő nevelők szép magyar beszéd mozgalmát.   Azóta minden évben rendeznek ilyen versenyeket. Docens asszony idézett Deme László: Búcsú Péchy Blankától című írásából. „Mi volt ö számunkra? Persze színész, író, publicista, kutató és nevelő. De elsősorban szülője és felnevelője annak a nemes mozgalomnak, amely “nagy családunkat” magvában létrehozta, majd szaporodásnak indította. Körvezetők és körtagok, tanárok és diákok vallják most levelükben: e mozgalomban ébredtek rá az anyanyelv szépségére, pallérozásának fontosságára, pontos használatának embernevelő, társadalomformáló értékére. (… ) Az a szellemi vagyon, amit ő hagyott ránk, furcsa természetű: minél többen részesülnek benne, annál inkább gyarapodik. S olyan kezekben van mindenütt, amelyek szívesen adnak belőle bárkinek.”

A versenyen a zsűri tagjai voltak:

Dr. Molnár Csilla egyetemi docens

Dr. Hajba Renáta egyetemi adjunktus ELTE SEK

Dr. Frang Gizella adjunktus

Kloiber Alexandra tanársegéd

 

A hallgatók számára a versenyfeladat a 20-21. századi magyar publicisztikai, esszéirodalomból, szépprózából egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő-értető élőszóbeli bemutatása volt.

A versenyen 14 hallgató vett részt az óvodapedagógus és a kommunikáció- és médiatudomány szakról.

 

A zsűri értékelése alapján:

I.helyezett: Nágl Maja I. évfolyam óvodapedagógus szakos hallgató

II. helyezett: Csoltói Gergely I. évfolyam óvodapedagógus szakos hallgató

III.helyezett: Szabó Dóra II. évfolyam óvodapedagógus szakos hallgató

 

A helyezettek oklevélben és könyvjutalomban részesültek. 

A 2022. tavaszán megrendezendő országos versenyen a SoE BPK-t Nágl Maja, I. helyezett fogja képviselni.

 

Dr. Molnár Csilla PhD egyetemi docens

Képek az eseményről